Ban Giám Hiệu

Năm Học: 2018 - 2019

ĐINH THÀNH TÂM

Bí Thư Chi Bộ / Hiệu Trưởng

Email: dinhtam42@gmail.com

NGÔ HỒ PHONG

Phó Hiệu Trưởng

Email: hophong863@gmail.com

BÙI QUỐC HUY

Phó Hiệu Trưởng

Email: bbhuyfysikos@gmail.com

HÀNH CHÍNH - TRỢ LÝ

Năm Học: 2018 - 2019

LÊ NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Tổ Trưởng Văn Phòng / IT. Admin

Email:

NGUYỄN THỊ HỒNG

Phó Tổ Trưởng Văn Phòng / Kế Toán

Email:

NGUYỄN VŨ HỒNG VÂN

Học Vụ

Email:

PHAN THỊ MAI HUẾ

Văn Thư; Thủ Quỹ

Email:

NGUYỄN THỊ THỎA

Thư Ký Hội Đồng / GV. Hóa

Email:

PHAN VĂN THƠI

Trợ Lý Đoàn TNCS HCM / GV. GD. Thể Chất

Email:

NGUYỄN THỊ THỦY

Thư Viện; Thiết Bị - Thí Nghiệm

Email:

TRẦN NHẬT CẨM TÚ

Y Tế

Email:

CÔNG ĐOÀN

Năm Học: 2018 - 2019

VÕ QUỐC HƯNG

Chủ Tịch / GV. Toán

Email:

VŨ HOÀNG MINH TRÍ

Phó ChủTịch / GV. Vật Lý

Email:

NGUYỄN VĂN

Ủy Viên / GV. GD Thể Chất

Email:

TRẦN THANH PHI

Ủy Viên / GV. Vật Lý

Email:

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Ủy Viên / GV. Tiếng Anh

Email:

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Năm Học: 2018 - 2019

HỒ THỊ THU HÀ

Tổ Toán;

Email:

ĐẶNG THỊ DUNG

Tổ Ngữ Văn;

Email:

NGUYỄN THỊ HẰNG

Tổ Ngoại Ngữ;

Email:

VÕ THỊ HOÀNG YẾN

Tổ Vật Lý;

Email:

HUỲNH CAO CƯỜNG

Tổ Hóa - Sinh;

Email:

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

Tổ Lịch Sử;

Email:

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

Tổ Địa Lý;

Email:

VÕ THỊ MỘNG LIÊN

Tổ Giáo Dục Công Dân;

Email:

PHẠM VĂN NAM

Tổ GD. Thể Chất - GD. Quốc Phòng An Ninh; Chủ Nhiệm Ban Kiểm Tra Công Đoàn;

Email:

NGUYỄN QUÝ HẢI

Tổ Tin Học - Công Nghệ; Nghề Phổ Thông; Trưởng Ban Thanh Tra Nhân Dân;

Email: