LỊCH TRÌNH KIỂM TRA HỌC KỲ 1; NH: 2018 - 2019;

Các môn Kiểm tra không tập trung: Từ 10/12- 15/12/2018  theo TKB chính khóa;

Các môn Kiểm tra tập trung: Từ 17/12- 22/12/2018.


THÔNG BÁO KHẨN: HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG ĐƯỢC NGHỈ HỌC NGÀY 26/11/2018 ĐỂ PHÒNG TRÁNH BÃO SỐ 09;


LỊCH TRÌNH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1; NH: 2018 - 2019;

Các môn Kiểm tra tập trung: Từ 22/10 - 26/10/2018 vào Buổi Chiều; Các buổi Sáng học bình thường theo TKB;

Các môn Kiểm tra không tập trung: Từ 29/10 - 03/11/2018.