TKB HK1.4 / NH: 2018-2019; ÁP DỤNG TỪ 19/11/2018.

TKB Tổng Hợp:


TKB HK1.3 / NH: 2018-2019; ÁP DỤNG TỪ 01/10/2018.

TKB Tổng hợp:


TKB HK1.2*/NH: 2018-2019; ÁP DỤNG TỪ 17/9/2018.

Các tiết dạy Ngoài giờ Lên lớp (NGLL) và Hướng nghiệp sẽ có thông báo kế hoạch cụ thể trước khi thực hiện; GVCN vui lòng theo dõi sát thông báo của nhà trường (bảng tin phòng GV, bộ phận Giám thị, trang thông báo của BGH).

TKB TỔNG HỢP:

TKB HK1.1/NH: 2018-2019; ÁP DỤNG TỪ 04/9/2018.

(Học Sáng + Chiều); Có điều chỉnh giờ học Buổi Chiều (Lần 2).

TKB TỔNG HỢP:

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ GIỜ HỌC CHIỀU:


TKB HK1/NH: 2018-2019; ÁP DỤNG BUỔI SÁNG, TỪ 20/8/2018.

TKB TỔNG HỢP: