THÔNG TIN TRƯỜNG:

Địa chỉ: 39 đường số 06, khu dân cư Phú Gia ; Ấp 02, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã trường: 790007B7 ; Mã đơn vị: 02101

Email: thpt.duongvanduong@gmail.com; bbhuyfysikos@gmail.com;

THÔNG BÁO CỦA BGH:

THÔNG BÁO NGÀY 04/12/2018: LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KỲ 1 / NH: 2018 - 2019;

Vui lòng xem chi tiết trong menu Học Tập & Kiểm Tra.


THÔNG BÁO KHẨN NGÀY 26/11/2018: HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG ĐƯỢC NGHỈ HỌC ĐỂ TRÁNH BÃO SỐ 09;

Vui lòng xem chi tiết trong menu Học Tập & Kiểm Tra.


THÔNG BÁO NGÀY 15/11/2018: ĐIỀU CHỈNH TKB HK1/2018-19 - Bản cập nhật HK1.4 - ÁP DỤNG TỪ 19/11/2018;

Vui lòng xem chi tiết trong menu Thời Khóa Biểu & Chuyên Môn.


THÔNG BÁO NGÀY 15/10/2018: LỊCH TRÌNH KIỂM TRA TẬP TRUNG GIỮA HỌC KỲ 1 / NH: 2018-2019;

Vui lòng xem chi tiết trong menu HỌC TẬP & KIỂM TRA.


THÔNG BÁO NGÀY 29/9/2018: ĐIỀU CHỈNH TKB HK1/2018-19 - Bản cập nhật HK1.3 - ÁP DỤNG TỪ 01/10/2018;

Vui lòng xem chi tiết trong menu Thời Khóa Biểu & Chuyên Môn.


THÔNG BÁO NGÀY 16/9/2018: ĐIỀU CHỈNH TKB HK1/2018-19 - Bản cập nhật HK1.2* - ÁP DỤNG TỪ 17/9/2018;

Vui lòng xem chi tiết trong menu Thời Khóa Biểu.


THÔNG BÁO NGÀY 27/8/2018: TKB HK1.1 / NH: 2018-2019 (ÁP DỤNG TỪ 04/9/2018) CÓ ĐIỀU CHỈNH VỀ GIỜ HỌC BUỔI CHIỀU (Lần 2); Quý Thầy Cô GVCN khối 11, 12 đặc biệt lưu ý khi phổ biến lại cho Học sinh.

Vui lòng xem chi tiết trong menu Thời Khóa Biểu.


THÔNG BÁO NGÀY 21/8/2018: TKB HK1.1 / NH: 2018-2019 (ÁP DỤNG TỪ 04/9/2018) CÓ ĐIỀU CHỈNH VỀ GIỜ HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG (KHỐI 11); Quý Thầy Cô GVCN khối 11 lưu ý phổ biến lại cho Học sinh.

Vui lòng xem chi tiết trong menu Thời Khóa Biểu.


THÔNG BÁO NGÀY 19/8/2018: PHỔ BIẾN THỜI KHÓA BIỂU HK1.1 / NH: 2018-2019 (BUỔI SÁNG+CHIỀU) ÁP DỤNG TỪ 04/9/2018;

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong menu Thời Khóa Biểu.


THÔNG BÁO NGÀY 17/8/2018: PHỔ BIẾN THỜI KHÓA BIỂU HK1 / NH: 2018-2019 (BUỔI SÁNG) ÁP DỤNG TỪ 20/8/2018;

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong menu Thời Khóa Biểu.